Angioguard Rx

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC4484188215
27/06/2013 16:28
12/07/2013 11:47
26/06/2013 11:20
Данни за производителя
Кордис Корпорейшън ( Джонсън & Джонсън Кампъни)
ЕИК
999999999
US
Маями Лейкс, Флорида
Maha S. Nolasco
(786) 313-8836
MNolasc2@its.jnj.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
+35929580190
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
+35929580190
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/МИ 234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
44841
Angioguard Rx
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
00340
25/11/2014