Начало / Медицински изделия / Резорбируем конец, полигликолова киселина

Резорбируем конец, полигликолова киселина

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1390804826
27/06/2013 14:34
12/07/2013 10:38
10/06/2013 14:32
Данни за производителя
Питърс Сърджикъл
Питърс
Друго
ДДС номер
FR70488122805
FR
Бобини седекс
93013
ул. Беноа Фрашон 42
Стефан Пиер-Ив Джорджиевич
0033 6 79 17 84 40
peters.balkans@yahoo.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алегра Медика ООД
ЕИК
200054683
BG
SOF
София
1404
ж.к. Бокар 21
Милена Арнаудова
00359 884 205020
00359 363 5699
info@alegramedica.com
Данни за търговеца на едро
Алегра Медика ООД
ЕИК
200054683
BG
SOF
София
1404
ж.к. Бокар 21
Милена Арнаудова
00359 884 205020
00359 363 5699
info@alegramedica.com
IV-Р-Т/МИ-374
24/06/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
13908
Резорбируем конец, полигликолова киселина
Оптиме
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
9833
13/06/2015