1% ТТС

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV14-01-08-90-0067006
EDMS
03/06/2013 11:22
14/06/2016 10:16
22/04/2013 15:04
Данни за производителя
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД
Бул Био - НЦЗПБ
ЕИК
130428132
BG
SOF
София
1504
Бул. "Янко Сакъзов" 26
Любомир Димитров
+359 2 944 61 91
02 943 34 55
bulbio@bulbio.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД
ЕИК
130428132
BG
SOF
София
1504
Бул. "Янко Сакъзов" 26
Любомир Димитров
+359 2 944 61 91
02 943 34 55
bulbio@bulbio.com
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
14-01-08-90-00
БУФЕРИ И РЕАКТИВИ
1% ТТС
Описание на медицинското изделие
20
10 мл
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
761515
Общи търговски данни
В процес на обработка