3-way stopcock

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3217258783
28/06/2013 00:11
11/07/2013 12:01
27/06/2013 11:38
Данни за производителя
Fresenius Kabi AG
Fresenius Kabi
Друго
ДДС номер
DE812738810
DE
Bad Homburg
Ursula Schneider
+49 6172 686 0
communication@fresenius-kabi.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
32172
3-way stopcock
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1120447402036
07/06/2017