Начало / Медицински изделия / ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S

ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS4515069969
27/06/2013 12:09
11/07/2013 10:52
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
45150
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S
Описание на медицинското изделие
ACCURUS ПЪЛЕН ПАКЕТ 2500
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
консуматив за машина "Акурус"
Еднократна употреба
8065741017
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4216
25/06/2008
25/06/2008
G1120720895259
09/04/2017