Начало / Медицински изделия / ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S

ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS4515031765
27/06/2013 10:43
10/07/2013 16:51
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
45150
Surgical Devices and Electrosurgical Products
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S
Комплект за фако "Акурус"с маншон стандартен
Описание на медицинското изделие
Комплект за фако "Акурус"с маншон стандартен
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
консуматив за машина "Акурус"
Еднократна употреба
8065740272
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4216
25/06/2008
25/06/2008
G1120720895259
09/04/2017