Начало / Медицински изделия / Диализатор Асахи Серия Рексийд

Диализатор Асахи Серия Рексийд

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV4707232293
27/06/2013 15:14
10/07/2013 16:30
26/06/2013 15:09
Данни за производителя
Nipro Corporation
Друго
n/a
n/a
JP
Осака
http://www.nipro.co.jp/en/
81-06-6372-2331
Ann.Vankrunkelsven@nipro-europe.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
Столична
София
Анита Лилова
9200123
info@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
Столична
София
Анита Лилова
9200123
info@dutchmed.bg
IV-P-T/МИ/035/05.09.2007
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
47072
Диализатор Асахи Серия Рексийд
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Rexeed -13LX,15LX,18LX,21LX
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE00366
08/03/2014