Начало / Медицински изделия / Декстран серум суплемент

Декстран серум суплемент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06IVDDG0000068769
26/06/2013 19:38
10/07/2013 10:04
25/06/2013 11:21
Данни за производителя
Ървайн Сайънтифик Сейлс Къмпани Инк.
Ървайн Сайънтифик
Друго
ДДС номер
IE9643654P
IE
Нютаунмаунткенеди
Кати Грифин
+35312819920
+35312819928
cgriffin@irvinesci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФОТ ООД
ЕИК
131025586
BG
SOF
София
Велислав Василев
029506660
029559551
velislav@fot.bg
Данни за търговеца на едро
ФОТ ООД
ЕИК
131025586
BG
SOF
София
Велислав Василев
029506660
029559551
velislav@fot.bg
IV-P-T/МИ 424
21/10/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Ин Витродиагностични Медицински Изделия
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
00000
Декстран серум суплемент
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
9301-100ML
Общи търговски данни
В процес на обработка
MD19.2686
28/08/2015