Начало / Медицински изделия / 3CCD ендоскопска камера модел ENDOCAM LOGIC HD

3CCD ендоскопска камера модел ENDOCAM LOGIC HD

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IV0000022059
26/06/2013 18:06
09/07/2013 16:24
19/06/2013 15:21
Данни за производителя
RICHАRD WOLF
RICHАRD WOLF
ЕИК
144521586
DE
Knittlingen
Jürgen Kirn
0049 7043 35 4302
Juergen.Kirn@richard-wolf.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Ани Ценова
02/4627071
tsenova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Ани Ценова
02/4627071
tsenova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
GMDN
00000
3CCD ендоскопска камера модел ENDOCAM LOGIC HD
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка