Начало / Медицински изделия / BARD Magnum Reusable Core Biopsy Instrument

BARD Magnum Reusable Core Biopsy Instrument

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IIaV1273434849
30/05/2013 12:48
30/05/2013 13:59
20/05/2013 16:30
Данни за производителя
C.R.BARD GMBH
BARD
Друго
VAT
DE172342955
DE
KARLSRUHE
76227
WACHHAUSSTRABE 6
Anke Malchow
+49 721 9445 464
+49 721 9445 393
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
12734
Biopsy
BARD Magnum Reusable Core Biopsy Instrument
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
устройство за пункционна тъканна биопсия
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
04/12/2016