AAT Gen.2

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3026864492
27/06/2013 08:08
04/07/2013 15:44
20/05/2013 17:02
Данни за производителя
Roche Diagnostics GmbH
Друго
Регистрационен код
HRB3962
DE
Mannheim
Sussane Hassy
+496217590
mannheim.office-service@roche.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+35929748944
bilge.deniz@marvena.com
Данни за търговеца на едро
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+35929748944
bilge.deniz@marvena.com
ІV-Р-Т/МИ 094/23.10.2007
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
30268
AAT Gen.2
Описание на медицинското изделие
100
Предназначено действие, определено от производителя
Ин витро тест за количествено определяне на AAT
Еднократна употреба
03005771
Общи търговски данни
В процес на обработка