Начало / Медицински изделия / "Интрокан W,интравен.канюла G 20 x 1 1/4"""

"Интрокан W,интравен.канюла G 20 x 1 1/4"""

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3490515430
26/06/2013 15:55
04/07/2013 10:38
01/03/2013 11:23
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краус
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
34905
"Интрокан W,интравен.канюла G 20 x 1 1/4"""
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 13 04 12974 397
01/05/2018