Antem

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC3439829374
26/06/2013 14:11
03/07/2013 13:10
24/06/2013 15:54
Данни за производителя
Ст.Джуд Медикъл
ЕИК
999999999
US
Силмар ,Калифорния 91342
15900 Вели Вю Корт
Роланд Джерард
+1 818 362 6822
rgerard@sjm.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-Р-Т/МИ234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
34398
CRT-P
Antem
PM3112
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
ЗА ПАЦИЕНТИ КОИТО БИХА ИМАЛИ ПОЛЗА ОТ РЕСИНХРОНИЗАЦИЯ НА ДЯСНАТА И ЛЯВА КАМЕРИ ИЛИ ИМАТ ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ НА ПЕЙСМЕЙКЪР.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7120814607150
14/06/2014