Adherus Dural Sealant

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIN4717165873
22/05/2013 15:57
23/05/2013 10:26
23/04/2013 13:09
Данни за производителя
HyperBranch Medical Technology Inc
HyperBranch
Друго
VAT
481303433
US
DURHAM
27713
CAPITOLA DRIVE 800-12
Cheryl Hiser
919-433-3337
919-405-2293
cherylh@hyperbranch.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ-827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
47171
hydrogel polymers
Adherus Dural Sealant
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
за апликация върху твърдата мозъчна обвивка с цел предотвратяване изтичането на церебро-спинална течност
Еднократна употреба
NUS001
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.847
01/10/2013