PerClot

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
14IIIV3877145667
22/05/2013 13:33
22/05/2013 16:25
20/05/2013 16:45
Данни за производителя
Starch Medical Inc.
Starch Medical
Друго
VAT
***********
US
California
2150 Ringwood Avenue, San Hose
Marion Cicin-Sain
+43 2236 710 250
+43 2236 710 250 50
marion.cs@macsmedical.eu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
14 - Изделия с биологичен произход
Клас ІІІ
Разни
GMDN
38771
хемостазно средство
PerClot
Описание на медицинското изделие
5 грама, 100 мл апликатор
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
резорбируема хемостазна система за овладяване на кръвотечение
Еднократна употреба
STA0005
Общи търговски данни
В процес на обработка
110138QS/NB;110139CN/NB;
25/05/2013