Adour

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1357697462
21/05/2013 09:57
21/05/2013 14:19
13/05/2013 16:23
Данни за производителя
Francis LAVIGNE Developpement
FLD
Друго
TVA
FR4420522849
FR
Puyoo
64270
RN117
Philippe Jaureguiber
+33559651461
+33559651495
contact@fld.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Санитас - България" ЕООД
ЕИК
201276523
BG
SOF
София
1111
ул."Хубавка" №1
Д-р Емил Кючуков
029433838
029441650
sanitas@abv.bg
Данни за търговеца на едро
"Санитас - България" ЕООД
ЕИК
201276523
BG
SOF
София
1111
ул."Хубавка" №1
Д-р Емил Кючуков
029433838
029441650
sanitas@abv.bg
IV - РТ / МИ - 609
01/10/2010
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
UMDNS
13576
Ортопедични обувки
Adour
Miss
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV-P-T / МИ - 609
01/10/2010